چرابه شیطون بدو بیراه میگین؟!

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

ما که آخر نفهمیدیم چیکار کنیم؟!

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

مگه ما نماز نمی خونیم که آرامش بگیریم ..؟!

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

مگه ما نماز نمی خونیم که آرامش بگیریم خوب چه کاریه نمازو هر جور راحتیم بخونیم؟ باهر سروشکلی که خودمون صلاح میدونیم؟

دعا و استجابت

شنبه ۴ دى ۱۳۹۵

هی میگین دعاکن دعاکن !هی ما دعامیکنیم مستجاب نمیشه؟چه فایده داره این دعا کردنا؟