برنامه درسی سال تحصیلی 98 - 97

سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷

دانلود درس منطق مظفر - استاد محمدی

دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

دانلود درس هدایه - استاد آدینه وند

دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

دانلود درس علوم قرآن - استاد معرفت

دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

جدول کامل طبقات سه گانه ارث

سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷

آموزش فقه

سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷

فیلم آموزشی کتاب فقه