چهارمین پیش شماره دوفصلنامه «هل اتی» منتشر شد.

شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۸

نشریه دوفصلنامه «هل اتی» با موضوعات مربوط به مباحث زنان و خانواده و با هدف پاسخگویی به نیازهای پژوهشی طلاب و اساتید اقدام به چاپ مقالات مرتبط می نماید.

فرم های تحقیق پایانی

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

مسابقه مطالعاتی با «عالیجناب پاپ»..!

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

مسابقه مطالعاتی به مناسبت هفته پژوهش

کارگاه «روش نویسندگی» در مدرسه علمیه الغدیر برگزار می شود.

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

با حضور دکتر هاشمیان، سردبیر موسسه کیهان

کارگاه «روش نویسندگی» در مدرسه علمیه الغدیر برگزار می شود.

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

با حضور دکتر هاشمیان، سردبیر موسسه کیهان

نشست تحلیلی با عالیجناب پاپ

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

تحلیل کتاب «عالیجناب پاپ» با حضور نویسنده کتاب