برنامه های معاونت آموزش مدرسه علمیه الغدیر

چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶

طلاب گرامی میتوانند برنامه آموزشی حوزه را از طریق کانال حوزه علمیه الغدیر در برنامه سروش نیز دریافت نمایند.

جلسه آموزشی - کاربردی در مدرسه علمیه الغدیر برگزار گردید.

یکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵

نشست آموزشی جهت بررسی مسایل آموزشی طلاب با نمایندگان پایه های مختلف مدرسه علمیه الغدیر