کد مطلب: 14471 تعداد بازدید: ۱۲۳

رازهای کوچک وفقیت

دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴

همه می خواهند به اوج برسند و

در اوج زندگی کننداما مهم اینجاست که

خیلی ها راه های رسیدن به اوج را فراموش کرده اند.

 

گابریل گارسیا مارکز