کد مطلب: 14653 تعداد بازدید: ۳۹۴

سری اول :)

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
جواب نصف سوال های جغرافی این بود:
آب کافی، خاک حاصلخیز، آب و هوای مناسب
تاریخ میشد: بی کفایتی پادشاهان، خیانت دربار و انگلیس
اجتماعی: ایجاد هرج و مرج
دینی هم کلا جوابش ممیشه: ایمان، تقوا، عمل صالح!