کد مطلب: 15243 تعداد بازدید: ۲۱۵

خودسازی

چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴
در تفحص شهدا دفترچه 16 ساله ای پیدا شد که گناهان یک روزش را در آن یادداشت می کرد؛ گناهان یک روزه ی او این ها بود:
1- سجده نماز طولانی نبود
2- زیاد خندیدم
3- هنگام فوتبال شوت خوبی زدم که از خودم خوشم آمد
دارم فکر می کنم که از چقدر از یک پسر 16 ساله کوچک ترم!!!