کد مطلب: 16098 تعداد بازدید: ۳۰۸

اعمال روز نهم ذیحجه «روز عرفه»

سه شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۴

نهم ذیحجه را ‌روز عَرَفه گویند. از احکام آن در بابهاى طهارت، صلات، صوم و حج سخن گفته‌اند.

 

فضیلت ‌روز عَرَفه

روز عرفه از روزهاى با فضیلت است. اشتغال به دعا پس از نماز ظهر و عصر و نیز اجتماع مردم جهت دعا در این روز استحباب دارد؛ [1] [2] [[3

 

افضلیت دعا از روزه در ‌روز عَرَفه

بلکه دعا در روز عرفه از روزه افضل است؛ از این رو، چنانچه روزه موجب ضعف انسان از دعا گردد، کراهت دارد؛ لیکن در صورتى که موجب ضعف نشود مستحب است. [4] [[5

 

زیارت امام حسین در ‌روز عَرَفه

از دیگر اعمال مستحب روز عرفه، زیارت امام حسین علیه السّلام؛ [[6

 

عتق عبد در ‌روز عَرَفه

آزاد کردن برده در شب و روز عرفه؛ [[7

 

نماز مخصوص ‌روز عَرَفه

خواندن دو رکعت نماز- پس از نماز عصر و قبل از شروع به دعا زیر آسمان- و اعتراف به گناهان؛ [8] [[9

 

نماز مخصوص برای حاضر در عرفات

خواندن صد رکعت نماز براى کسى که در عرفات است با حمد و توحید و ختم آن با آیة الکرسی [[10

 

غسل ‌روز عَرَفه

غسل، و افضل انجام دادن آن هنگام زوال است [[11

 

صدقه دادن در ‌روز عَرَفه

و صدقه دادن که پاداشى مضاعف از دیگر ایّام دارد. [[12

 

حاجت خواستن از غیر خدا در ‌روز عَرَفه

حاجت خواستن از غیر خدا در روز عرفه مکروه است. [[13

 

وقوف به عرفات در ‌روز عَرَفه

از مناسک حج، وقوف به عرفات از ظهر روز نهم ذیحجه تا غروب آفتاب است. [[14

 

جمع بین نماز ظهر و عصر در ‌روز عَرَفه

جمع بین نماز ظهر و عصر در اول وقت براى کسى که در عرفات است، استحباب دارد. در این صورت، اذان نماز عصر ساقط خواهد بود؛ لیکن در اینکه سقوط آن به نحو رخصت است یا عزیمت، اختلاف مى‌باشد. بنابر قول به عزیمت، اذان نماز عصر مشروعیت ندارد، بلکه بدعت و حرام است. [۱۵] [[16

 

قطع تلبیه در روز عَرَفه

مستحب است محرم پس از بستن احرام، تلبیه را تکرار کند، لیکن به تصریح برخى، بر کسى که احرام حج بسته، واجب است ظهر روز عرفه تلبیه را قطع کند. [[17

 

وظیفه امیر الحاج در روز عَرَفه

مستحب است امیر الحاج در روز عرفه براى حاجیان سخنرانی کند و آنها را با اعمال و مناسک آشنا سازد. [[18

 

بیتونه در منی در شب عرفه

بر حاجی مستحب است شب عرفه به منی‌ رفته، تا طلوع فجر در آن جا بیتوته نماید و به طاعت الهی- از قبیل نماز، دعا و ذکر- مشغول گردد. [۱۹] ۲۰

 

برای مشاهده بیشتر اعمال روز عرفه بر روی لینک تصویری زیر کلیک نمایید.