کد مطلب: 16826 تعداد بازدید: ۳۱۹

تو را من دوست می دارم..

سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴

اگر دریای دل آبی ست                     تویی فانوس زیبایش


اگر آیینه یک دنیاست                          تویی معنای دنیایش

 

 

تو یعنی یک شقایق را                         به یک پروانه بخشیدن


تویعنی از سحر تا شب                        به زیبایی درخشیدن

 


تویعنی یک کبوتر را                       زتنهایی رها کردن


خدای آسمان ها را                           به آرامی صدا کردن

 

 


تویعنی چتری از احساس                                    برای قلب بارانی

 


تویعنی در زمستان ها                          به فکر پونه افتادن

 


اگر یک آسمان دل را                        به قصد عشق بردارم


میان عشق وزیبایی                           ترا من دوست میدارم