کد مطلب: 16881 تعداد بازدید: ۳۱۷

روز شمار هفته پژوهش

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴
«تشکل های پژوهشی، انسجام و کارآمدی»

پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود. به طور معمول پژوهشگر نتایج پژوهش خود را در مجله‌های علمی ارائه می‌دهد. پژوهش در دو بعد «یافت پرسش پژوهش» و دیگر «پاسخ دادن به آن» می‌باشد.

 

 

اکنون؛ در آستانه هفته پژوهش سال 1394 «تشکل های پژوهشی، انسجام و کارآمدی» به عنوان شعار محوری اعلام گردیده و بی تردید تحقق کامل این شعار تنها در پرتو آموزش پژوهش و ارتقای مهارت افزایی صورت خواهد گرفت.

نامگذاری روزهای این هفته متناسب با «تشکل های پژوهشی، انسجام و کارآمدی» به شرح ذیل است:

ایام هفته تاریخ عنوان نامگذاری
شنبه 94/9/21 رهیافت های علمی از سیره نبوی
یک شنبه 94/9/22 پژوهش گروهی و اخلاق پژوهی
دوشنبه 94/9/23 تشکل های پژوهشی و نقش نخبگان و استعدادهای برتر در تولید علم
سه شنبه 94/9/24 تشکل های پژوهشی، بایسته ها و کارکردها
چهارشنبه 94/9/25 تشکل های پژوهشی موانع، آسیب ها و راه های نهادینه سازی
پنج شنبه 94/9/26 تشکل های پژوهشی و بهره مندی از فناوری های نوین