کد مطلب: 16982 تعداد بازدید: ۲۲۸

نشست «فرقه های انحرافی» در مدرسه علمیه الغدیر تهران (خواهران) برگزار شد

چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴
حجت الاسلام دکتر میرزایی گفت: «بزرگترین نقطه ضعف ما در مساله سبک زندگی است و فرقه های انحرافی از همین نقطه؛ مقابل ما ایستاده اند.»


مدرسه علمیه الغدیر تهران (خواهران) در روز سه شنبه 94/9/17 نشستی با عنوان فرقه های انحرافی برگزار نمود. حجت الاسلام نجفعلی میرزایی عضو هیئت علمی جامعة المصفی العالمیه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و تاریخ پس از معرفی کوتاهی از طرح آموزش فرقه های انحرافی، هدف از برگزاری این طرح را توانمندی محتوایی طلاب در حوزه تبلیغ و پژوهش دانست.
وی در ادامه با بیان مصادیق فرقه های انحرافی؛ مهمترین آن ها را فرقه بهاییت دانست و افزود: «بهاییت معتقد است که دین ناسخ بوده و اسلام به وسیله این باصطلاح دین، نسخ شده است.»
دکتر میرزایی با اشاره به افزایش تعداد بهاییان در ایران گفت: «بهاییت قصد دارد تا مرزهای اعتقادی خود را ا ایران گسترش داده و به کشورهای دیگر نیز نفوذی فراگیر داشته باشد.»
وی در بحث مهمترین علل کثرت گرایش به این فرقه، ابراز داشت:« بزرگترین نقطه ضعف ما در بحث اخلاق و سبک زندگی بوده و بهاییت دقیقا در همین نقطه مقابل ما ایستاده است. آن ها سیاست گاری های دقیق و سازمان یافته ای در این زمینه دارند به نحوی که افراد خود را تحت تعالیم سخت و منضبطی برای این منظور قرار داده و تربیت افراد ایده آل در سبک زندگی عاملی موثر برای جذب خواهد بود.»
حجت الاسلام نجفعلی میرزایی عضو هیئت علمی جامعة المصفی العالمیه و عضو پژوهشکده تاریخ و فرهنگ در خاتمه سخنان خود با اشاره با اهمیت مقابله با این فرقه؛ مهمترین شئون طلبگی را فهم دین، تبیین آن برای دیگران و مقابله با جریانات مخالف دانست.