کد مطلب: 17069 تعداد بازدید: ۲۷۸

بازدید طلاب مدرسه علمیه الغدیر تهران(خواهران) از موزه فقه و زندگی

شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
این موسسه در سه بخش پژوهش، آموزش و نمایشگاه به فعالیت در زمینه موضوع شناسی احکام فقهی می پردازد.


به مناسبت هفته پژوهش؛ تعدادی از طلاب پژوهشگر مدرسه علمیه الغدیر تهران(خواهران) در روز پنجشنبه 26/9/94 از موزه «فقه و زندگی» در شهر قم بازدید نمودند.
 


این موزه، که وابسته به موسسه موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم می باشد؛ دارای بخشهای پزشکی، جانوری خوراکی و آشامیدنی بوده، مردم و پژوهشگران را با چرایی احکام شرعی حرام یا حلال بودن موضوعات آشنا می سازد.
 

همچنین، این موزه، بستر مناسبی را برای آشنایی طلاب با مباحث فقهی، پیش از ورود به موضوعات ایجاد می نماید .