کد مطلب: 17523 تعداد بازدید: ۳۰۵

نشست «بصیرت و انتخاب» در مدرسه علمیه الغدیر (خواهران) برگزار شد.

چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
شایانفر: «در جریانات سیاسی، فضا سازی رسانه ای نقش مهمی در تاثیر گذاری بر اذهان دارد.»