کد مطلب: 17980 تعداد بازدید: ۴۴۲

احکام اعتکاف...

شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵

اگر کسى به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و خروج او طولانى گردد، اعتکافش چه حکمى دارد؟

منظور از مسجد جامع چیست؟

در روز اول اعتکاف، سحرى را در خانه خوردم و پس از نماز صبح به مسجد رفتم، اعتکاف من درست بوده یا نه؟

آیا قطع اعتکاف گناه دارد؟

آيا در اعتكاف واجب و مستحب، قصد وجوب يا استحباب لازم است؟

اگر اعتكاف چهار روز را نذر كند و پيوستگى آن چهار روز را شرط ننمايد و روز چهارم را بر خلاف نذرش عمل كند و از اعتكاف خارج شود، وظيفه اش چيست؟

اگر شخص معتكف در اثناى اعتكاف واجب )به نذر يا مثل آن( بميرد، آيا قضاى آن بر ولىّ او واجب است؟

الف) آيا باطل كردن اعتكاف به وسيله جماع يا ساير محرّمات كفّاره دارد؟ و اگر كفّاره دارد، آيا مثل كفّاره ماه رمضان است؟ ب) در فرض بالا اگر اعتكاف او در ماه رمضان همراه قضا و روزه ماه رمضان باشد و باطل شود،...