کد مطلب: 18084 تعداد بازدید: ۵۰۹

آداب مشترک استاد و شاگرد

یکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
(بر گرفته از کتاب آیین دانشوری) - ترجمه مختصر کتاب «المراد من منیة المرید»