کد مطلب: 18089 تعداد بازدید: ۴۸۵

جلسه آموزشی - کاربردی در مدرسه علمیه الغدیر برگزار گردید.

یکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
نشست آموزشی جهت بررسی مسایل آموزشی طلاب با نمایندگان پایه های مختلف مدرسه علمیه الغدیر

معاونت آموزش مدرسه علمیه الغدیر تهران(خواهران) در روز چهارشنبه 95/1/18 اقدام به برگزاری جلسه ای با نمایندگان آموزشی پایه های مختلف این مدرسه علمیه؛ نمود.

 

در این نشست، برخی از مشکلات آموزشی طلاب مطرح شده و به خصوص در رابطه با مسئله مباحثه، اهمیت آن و راه های کاربردی بهتر برای مباحثه مفیدتر جهت حصول موفقیت درسی طلاب این مدرسه علمیه بررسی گردید.