کد مطلب: 18258 تعداد بازدید: ۵۲۸

آثار تربیتی انتظار

پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
مقاله ای از محمد صادق حائری شیرازی؛ با موضوع: معنای اصیل انتظار، ملزومات دعا، وظایف منتظران و آشنایی با فرهنگ انتظار و آثار تربیتی آن