کد مطلب: 18663 تعداد بازدید: ۲۱۷

از پشت دیوارهای سنگی، قد بکش!

چهارشنبه ۹ تير ۱۳۹۵

از پشت دیوارهای سنگی قد بکش!

قد کشیدن تو را این سرزمین دوست دارد.

ذره ذره این خاک، تکه تکه این سنگ ها، شاهد بزرگ شدن تواند.

هر روز که می گذرد و تو بزرگ و بزرگ تر می شوی، هر روز که می گذرد و تو از لابه لای درختان نیم سوخته پرتقال و زیتون عبور می کنی، امیدی تازه از دل این خاک جوانه می زند. شب های پرستاره، برق امید را در چشمان شعله ورت دوست دارند. بهشتی که در سینه توست، هیچ اهریمنی نمی تواند به وسوسه از تو بازستاند و در دامان دوزخیان بیاندازد. هیچ فریادی، هیچ خشمی تو را از حرکت باز ندارد.

شانه های تو تنها نیستند.

بیت المقدس هنوز هم تکیه گاه دست های قدرتمند توست.

بگذار گریبانت، سرزمین لاله های سرخ شهادت شوند.

بگذار خونت بریزد.

بگذار آن قدر سیراب شوند شقایق ها که دیگر جایی برای روییدن سنگ ها نماند. خفاش های تسلط و تیرگی، هر اندازه روشنایی روزهای تو را چیره شوند، باز هم نمی توانند بر مهتاب حقیقت آزادگی ات پرده بیافکنند.

 

هر اندازه این نبرد ادامه یابد، هر اندازه تو را در حصار شهرک های اهریمنی خویش قرار دهند، هر اندازه قطره های خون تو را در خنده های مستانه خویش جرعه جرعه سر بکشند، هر اندازه گرد مرگ را بر سر شهرهایت بپاشند، نمی توانند مظلومیت تو را پنهان سازند. بیت المقدس نه تنها از آن تو، که خانه مقدس تمام حق پرستان است. فلسطین، نه تنها پاره تن تو که پاره تن همه ماست.

 

پدران تو، مادران تو و اجداد تو هنوز یادشان جاری است در خاطره این سرزمین و تو چنان ریشه دوانده ای که هیچ کس نمی تواند تو را از این خاک قطع کند.

امواج فریادهای خشم آلودت چنان پرشتاب است که تمام کشتی های متجاوز را درهم می شکند.

تنهایی و غربت تو چیزی نیست که به راحتی در برگ های سیاه تاریخ مدفون شود.

بهارهای تو اگرچه هنوز نیامده اند؛ اما فصل آمدنشان نزدیک است.

روزهای خون و خاکستر، چیزی به پایانشان نمانده است.

 

به روبه رو نگاه کن! هر لحظه از غبار آسمان کاسته می شود. آزادی تو نزدیک است، راهت را ادامه بده!

بگذار هنوز امید در رگ های این فضا زندگی کند.

تو همیشه پرغرور بوده ای؛ سپس بجنگ؛ چیزی به پایان راه نمانده است. تو می توانی آزادی را نفس بکشی.

 

 

***

برای دریافت تصاویر در اندازه اصلی بر روی آنها کلیک نمایید.