کد مطلب: 19050 تعداد بازدید: ۳۱۵

معرفی کتاب

یکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵

برو بچه های گروه روایت فتح پس از ثبت خاطرات ده ها ن از قهرمانان نسل دیروز به وادی قهرمانانی پا گذاشتند که سن می شناسند و نه مرز...

همان هایی که دفاع می کنند از عشق .... می  یستند به پای باورهایشان ... نامشان می شود...." مدافع حرم "

شماره های جدید مجموعه کتاب های یادگاران  به نام شهیدان مدافع حرم ؛ عبدالله اسکندری .... مهدی نوروزی .... حامد جوانی ... اختصاص یافت..

برای تهیه ی این کتاب ها می توانید به کتابستان مترو شهدا  مراجعه فرمایید.