کد مطلب: 19583 تعداد بازدید: ۲۸۳

قلب پاک

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵
اگر فقط مهم پالایش قلبی است، دستور خداوند به زنان پیامبر(صلوات الله علیه وآله) و زنان مؤمنه مبتنی بر رعایت حجاب چگونه توجیح می شود؟

سوال: مهم این است که انسان قلب پاک داشته باشد و از درون خود ساخته گردد. حجاب امری ظاهری است و عدم رعایت آن لطمه ای به پاکی قلب انسان نمی زند، با این حال چرا اسلام روی یک امر ظاهری این همه اصرار دارد؟


پاسخ:   
پاکی قلب و پالایش درون امر بسیار مهمی است و اتفاقاً از لوازم اجتناب ناپذیر پالایش برون به حساب می آید. قلب پاک وبه تعبیر قرآن کریم (قلب سلیم) رفتار و کردار و گفتار انسان را نورانی ساخته و خروجی آن عمل صالح، انجام واجبات و ترک محرمات است. کسی دارای قلب پاک است که لازمه ی آن را داشته باشد و آن عبودیت خداوند و اطاعت محض و بی چون و چرا از فرامین اوست. چراکه به تعبیر روایات، ایمان عبارت ست از پیمان قلبی، اقرار به زبان، و عمل به ارکان.
نمی شود کسی مدعی قلبی پاک باشد اما رفتارش مبتنی بر گناه، معصیت، وسوسه های شیطانی و هوس آلوده باشد. (از کوزه برون همان تراود، که در اوست). ازقلب پاک، عمل و رفتار پاک و از قلب آلوده رفتاری آلوده صادر می شود.
اگر ملاک ایمان و تقوا صرفاً داشتن قلب پاک بود، پس این همه امر ونهی، واجب و مستحب و آداب و احکام که در قرآن کریم آمده برای چه بود!
دستور هایی که در قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) دررابطه با انجام واجبات از قبیل: نماز، روزه، حج و...و پرهیز از محرماتی همچون: غیبت، تهمت، دروغ و...چه فلسفه ای می تواند داشته باشد!؟
اگر فقط مهم پالایش قلبی است، دستور خداوند در قرآن کریم به زنان پیامبر(صلوات الله علیه وآله) و زنان مؤمنه مبتنی بر رعایت حجاب و عفت چگونه توجیح می شود؟
حجاب دستوری قرآنی وشرعی است کسی که با بی حجابی و آرایش های آنچنانی خود را درمعرض دید نا محرمان قرار می دهد و تمام اندام خود را به نمایش می گذارد مطمئن باشد که با این کار به جنگ با خدا رفته است و بهانه جویی هایش او را تبرئه نخواهد کرد.

 


پی نوشت:

1-    سوره احزاب  آیه 59
2-    راز حجاب   مسعود صفی یاری