کد مطلب: 19649 تعداد بازدید: ۲۱۵

ارزشمندترین امر و نهی

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵

کار نیکی که مخاطب خود را به آن امر می کنیم

و رفتار زشتی که وی را از آن برحذر می داریم

هرچه بزرگ تر و تأثیراجتماعی یا فردی آن ژرف تر و ماندگارتر باشد

امر به معروف و نهی از منکر ما ارزشمندتر است

و چنین است که عمل به این وظیفه، تضمین کننده دوام و استحکام حکومت صالحان است

و رها کردن و به فراموشی سپردن آن زمینه ساز سلطه اشرار و نابکاران.

 

بیانات مقام معظم رهبری در نخستین اجلاس پژوهشی امربه معروف و نهی از منکر- 1379/08/23