کد مطلب: 19651 تعداد بازدید: ۲۷۹

مسئولیتی شرعی،انقلابی و سیاسی

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵

کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی می کند

یک "تهاجم فرهنگی" بلکه باید گفت

یک"شبیخون فرهنگی"

یک"غارت فرهنگی"

و یک" قتل عام فرهنگی" است...

آن جوان مومنی که دل به دنیا نبسته

دل به منافع شخصی نبسته

می تواند بایستد و از فضیلت ها دفاع کند...

لذا چندی پیش گفتم:

"همه امر به معروف و نهی از منکر کنند."

الآن هم عرض میکنم: نهی از منکر کنید.

این،واجب است.

این، مسئولیت شرعی شماست.

امروز مسئولیت انقلابی و سیاسی شما هم هست.

 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان گردان های عاشورا-1371/04/22