کد مطلب: 19805 تعداد بازدید: ۳۹۹

اسیر شهدا

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

اسیر شما شدن خوب است،

اسیر شهدا شدن...

خوبی اش به اینست که...

از اسارت دنیا

آزاد می شوی...

 

شادی روح شهدا صلوات