کد مطلب: 19809 تعداد بازدید: ۲۶۶

مرحله مقدماتی جشنواره مسابقات قرآنی برگزار می شود.

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
جشنواره مسابقات قرآنی (بخش ویژه قرائت)

مرحله مقدماتی و مدرسه مسابقات جشنواره قرآنی (بخش ویژه قرائت) در روز سه شنبه 95/9/16 در مدرسه علمیه الغدیر تهران (خواهران) توسط داوران قرآنی برگزار می گردد.