کد مطلب: 19982 تعداد بازدید: ۳۵۶

دعا و استجابت

شنبه ۴ دى ۱۳۹۵
هی میگین دعاکن دعاکن !هی ما دعامیکنیم مستجاب نمیشه؟چه فایده داره این دعا کردنا؟

هی میگین دعاکن دعاکن !هی ما دعامیکنیم مستجاب نمیشه؟چه فایده داره این دعا کردنا؟