کد مطلب: 20077 تعداد بازدید: ۲۶۱

12 دی ورقی دیگر از مظلومیت شیعه

دوشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۵

به قول شهید آوینی :" حلقوم هاا را می توان برید اما فریاد ها را هرگز ... فریادی که از حلقوم بریده می آید جاودانه می ماند..."

بیچاره ها... خیال کردند با بریدن حلقومت می توانند نور خدا را خاموش کنند اما بهتر از این نمی توانستند مسلک و مرامت را جهانی و پلیدی چهره هایشان را به دنیا معرفی کنند...

تاریخ هم نتوانست مایه ی عبرتشان شود ؛ در اینکه از ریخته شدن خون حقیقتی ، حقیقت ها سربرمی آورد...

باشد که شیخ نمر ها به انتقام خون به ناحق ریخته شده ات در برابر خائنین حرمین شریفین به پا خیزند..

 

شیخ...با شهادتت ثابت کردی

آب شیعه با فرزندان سقیفه

هیچ گاه در یک جوی نمی رود..!