کد مطلب: 20085 تعداد بازدید: ۴۴۳

محافظت از بدن در زمستان

دوشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۵

آغاز زمستان‏

كانون الاول احد و ثلثون يوما يقوى فيه العواصف و تشتد فيه البرد و ينفع فيه كلما ذكرناه في تشرين الآخر و يتقى فيه الحجامة و الفصد و يستعمل فيه الاغذية الحارة بالقوة و الفعل.

ماه اول سى و يك روز است. بادهاى شكننده در آن نيرو مى‏گيرد، سرما در آن شديد مى‏شود و از حجامت و فصد بايد پرهيز نمود. در اين ماه غذاهائى كه طبيعتا گرم است، بايد مصرف كرد.

در اين ماه بواسطه سرماى يك نواختى كه فصل پيدا مى‏كند اختلالات روحى و عصبيت‏هائى كه در فصول ديگر خصوص در هواى گرم موجب بالا رفتن فشار خون مى‏شد كمتر اتفاق مى‏افتد بنا بر اين خون گرفتن نه تنها مفيد نيست بلكه گاهى موجب كم خونى هم مى‏گردد علاوه كم كردن خون شخص را دچار ضعف موقت مى‏كند از حرارت بدن ميكاهد در نتيجه بدن بيشتر تحت ابتلائات زكام و سرماخوردگى‏ و امراض ديگر واقع مى‏شود.


خوراكى‏هائى كه از نظر قدما طبعا گرم است همانا است كه از نظر علم امروز غالبا داراى انواع ويتامين‏ها خصوص گروه ب بوده و از نوع ويتامين ث بقدر كافى نداشته باشد.

 

ماه دوم زمستان‏

كانون الآخر احد و ثلثون يوما يقوى فيه غلبة البلغم و ينبغى ان يتجرع فيه الماء الحار على الريق و يحمد فيه الجماع.

در آن بلغم غلبه مى‏كند و سزاوار است ناشتا جرعه‏اى از آب گرم بياشامند. بواسطه سرماى زياد عمل تعريق خيلى ضعيف و بقدر كافى مايعات زائده بدن دفع و تبخير نمى‏گردد آشاميدن آب گرم در حال ناشتا مطبوع و موجب تحريك غدد و ازدياد ترشح و دفع زوايد مايعات بدنست عطش را فرو مى‏نشاند و از اين راه چيزى بر مايعات بدن نمى‏افزايد، آشاميدن آب گرم در حال ناشتا ساده‏ترين مسهل مطبوعى است كه بلغم را مى‏كند كبد و كليه را بكار مى‏اندازد و اشتها را زياد مى‏كند، مجارى تنفس را پاك مى‏نمايد.

مايعات زايده‏اى كه در اين ماه غلبه مى‏كند موجب سستى عمل غدد و كمى ترشح آنها مى‏شود.

و ينفع الاحشاء فيه مثل البقول الحارة كالكرفس و الجرجير و الكراث.

سبزيهاى گرم مانند كرفس و تره تيزك و كاور در اين ماه براى روده‏ها سودمند است.

و التمريخ بدهن الخيرى و ما ناسبه.

و ماليدن روغن شببو ببدن و آنچه مانند اوست نافعست.

در دومين ماه زمستان؛ اعصاب را يكنوع سستى و سكون فرا مى‏گيرد استخوانها سخت مى‏شود، پوست بدن دچار خشگى مى‏گردد، جريان خون در عروق مشكل مى‏شود، سرمازدگى، سردرد، كمردرد، زكام، آب ريزش چشم و بسيارى از كسالتهاى ديگر عوارض اختلالات فوق است.

بهترين درمان طبيعى و مفيد ماساژ با روغن است، روغن شببو و زيتون و گل‏سرخ مفيدترين مايعى است كه در ماساژ بكار مى‏رود.

ماساژ استخوانها را نرم مى‏كند جريان خون را تسريع مينمايد در مورد تصلب شرائين و فشار خون بسيار مفيد است.

ماساژ عمل تعريق را آسان مى‏سازد و با ازدياد ترشح غدد سمومات را بيشتر خارج مى‏كند. ماساژ اعصاب را از سكون و تحريك افراطى هر دو آسوده مى‏كند، در بدن توليد حرارت مى‏نمايد.
ماساژ روى شكم بهترين وسيله معالجه سوء هاضمه و بعضى از انواع اسهالها است. معده و روده‏ها را نيرومند مى‏كند- عمل هضم را تسهيل مى‏نمايد و امتلاء را برطرف ميسازد.

 

پايان زمستان‏

شباط ثمانية و عشرون يوما تختلف فيه الرياح و ينفع فيه اكل الثوم.

ماه آخر بيست و هشت روز است در آن بادها مختلف مى‏وزد و خوردن سير سودمند است. در اين ماه فشار خون بالا ميرود و براى حفظ اعتدال آن خوردن سير مفيد است سير فشار خون را پائين مى‏آورد و اين خاصيت تابع خواص ديگر آنست زيرا سير قوه باه را تقويت ميكند ادرار را زياد و عروق شعريه را باز ميكند و اين خاصيت‏ها در پائين آوردن فشار خون بسيار مؤثر است.
سير معده را ضد عفونى ميكند ميكربها را خصوص ميكرب وبا و گريب را مى‏كشد جهاز تنفس را نيرومند ميگرداند و براى درمان سل و برنشيت خيلى نافعست در مورد اسهال و ضعف معده و كندى اعصاب و ذهن سودمند است پياز مغز را قوى ميگرداند.

در اواخر زمستان از جهت آنكه هنوز سرماى زننده آن گاهى ما را تعقيب مى‏كند بدن ما نسبت بماههاى بعد محتاج بحرارت بيشترى است در ميان خوراكى‏ها گوشت حرارت زيادترى توليد مى‏كند.

و الفاكهة اليابسة.

و خوردن ميوه‏هاى خشك مفيد است.

مراد از ميوه‏هاى خشك ظاهرا خشكبار است مانند پسته و بادام و فندق و گردو و سنجد و امثال آن.

و يقلل من اكل الحلاوة.

در ماه شباط بايد از مقدار مصرف شيرينى كم كرد در فصل زمستان خصوص در اواخر آن پوست بدن خشك و استخوانها سخت و پوك مى ‏شود و بدن به شیرین جات نیاز دارد اما باید مراقب بود که افراط در خوردن شیرین سبب خشکی می شود.

 

 

 

منبع:

على بن موسى، امام هشتم عليه السلام، طبّ الرضا عليه السلام / ترجمه امير صادقى - تهران، چاپ: ششم، 1381ش.