کد مطلب: 20635 تعداد بازدید: ۲۸۱

سلوک انقلابی طلبه - جلسه سوم

یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵

سومین جلسه از نشست «مبانی سلوک انقلابی طلبه» در روز یکشنبه 95/12/1 و با حضور خانم اقدم استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه الغدیر برگزار گردید.

 

خانم اقدم در این جلسه به بیان سلوک انقلابی طلاب بر اساس مبانی مطرح شده از سوی امام خمینی (ره) و آیت اللع العظمی خامنه ای مدظله العالی پرداخت.

 

وی سه وظیفه عمده طلاب را هدایت فکری و دینی، هدایت سیاسی و بصیرت افزایی و راهنمایی و حضور در عرصه خدمات اجتماعی دانست و در تعریف از هدایت فکری و دینی گفت: «هدایت فکری یعنی تبیین اندیشه های ناب اسلامی و این اندیشه ها بواسطه شناخت اقسام انحرافی اسلام شناخته خواهد شد فلذا ما در این جلسه به تبیین اقسام انحرافی اسلام و شرح ویژگی های آنهاخواهیم پرداخت.»

 

خانم اقدم اولین شاخه انحرافی اسلام را اسلام مرتجعین دانست و افزود: «از وظایف طلاب این است که مدعیان اسلامی را که باطن آن اسلام ارتجاعی است پیدا کنند زیرا که اینها از درون حوزه های علمیه بیرون آمده و بدترین ضربه ها را به اسلام زده اند.»

 

وی این شاخه انحرافی را اسلامی به ظاهر مقدس، سد راه مبارزه با طاغوت و متضاد با عقاید اسلام ناب دانست و ابراز داشت: «این گروه مدعی فهم بهتر از اسلام هستند و در حالیکه در سرشاخه های خود شعارهایی شبیه به اصول ناب اسلام سر میدهند اما در رفتاری گزینشی با مبانی اسلام ناب؛ در باطن، متضاد با آن فکر می کنند.»

 

وی اسلام لیبرال را شاخه دیگری از اسلام انحرافی دانست و با اشاره به تاریخچه شکل گیری آن افزود: «این شاخه همزمان با مشروطه از انقلاب قرن نوزدهم اروپا شکل گرفت و به دنبال نفی خدا و دین از زندگی بشر بوده است. لیبرالیزم یعنی مکتب اباحه گری. یعنی همه چیز مباح است و در حقیقت هر چه بلا بر سر اسلام ناب آمده از این نوع است.»

 

وی ویژگیهای این نوع انحرافی از اسلام را برشمرده و گفت: «اسلام لیبرال به مراتب از بقیه اسلامها خطرناک تر است. آنها هیچ اعتقاد و تعبدی نسبت به مبانی اسلام ناب نداشته و هدفشان از رسیدن به قدرت ایجاد نارضایتی عمومی از نظام اسلامی است و قصد دارند تا مردم را مقابل این نظام و مبانی اسلامی آن قرار دهند.»

 

وی تکیه بر عقل گرایی مطلق، رفاه بیش از اندازه برای برخی افراد خاص و منادی تفکیک دین از سیاست بودن را از ویژگیهای اسلام لیبرال برشمرد.

 

خانم اقدم اسلام آمریکایی و اسلام لیبرال را از یک نوع دانسته و مبانی آنها را تا حدودی شبیه به یکدیگر برشمرد. وی گفت: «این اسلام اسلام رفاه زدگی و به نوعی شاهنشاهی است. بر مبنای همان جدایی دین از سیاست عمل کرده و به تفرقه افکنی می پردازد. این اسلام انحرافی همانگونه که با مبارزان انقلابی سر ستیز دارد در برابر دشمنان پست و فرومایه عمل می کند.»

 

وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) اسلام ناب محمدی را اسلامی جامع دانست که تمامی نیازهای انسان را در نظر می گیرد و ابراز داشت: «اسلام ناب محمدی اسلام سیاست و حکومت است، همانگونه که اسلامی ظلم ستیز، عامل به تکالیف الهی، متکی بر کتاب و سنت، دارای خرد و اندیشه و سعادتبخش است. »

 

خانم اقدم استاد حوزه و دانشگاه در خاتمه سخنان خود به وظیفه طلاب در این راستا اشاره کرده و افزود: «باید اسلام را بشناسیم و زمانی که خودمان به معرفت رسیدیم، همزمان مردم را نیز با این اسلام ناب آشنا کنیم. عمق بخشیدن به اعتقادات موروثی مردم، هدایت عملی مردم به مبانی دینی و تکمیل اندیشه مردم با این هدایت از وظایف مهم طلاب در این زمینه است که باید به آن جامعه عمل پوشانید.»