کد مطلب: 23399 تعداد بازدید: ۲۴۹

حکمت نامه کودک - بخش چهارم

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
خلاصه کتاب «حکمت نامه کودک» نوشته محمد مهدی ری شهری

تأثير خوراك حرام در نوزاد

تفسير العيّاشى ـ به نقل از محمّد بن مسلم ـ : از امام باقر عليه السلام : درباره شريك شدن شيطان پرسيدم .[ يعنى] «سخن خداوند: «و در اموال واولاد آنان شريك شو» . امام فرمود : آنچه از مال حرام به وجود آيد ، شريك شيطان است . گاه ، شيطان ، همراه مرد است تا اين كه آميزش كند . از اين رو ، اگر مال او حرام باشد ، فرزند از نطفه شيطان و نطفه مرد خواهد بود».

 

تأثير غذاى زن باردار در جنين

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زن در ماهى كه زايمان كرده ، خرما بدهيد ؛ چرا كه فرزند او بردبار و پاك مى شود.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زنان باردار خود ، كُندر دهيد ؛ چرا كه كودك ، اگر در شكم مادر با كُندر تغذيه شود ، دلش استوار و عقلش افزون مى شود . 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زنان باردارتان بِهْ بدهيد ؛ چرا كه اخلاق فرزندانتان را نيكو مى گردانَد.

 

تأثير غذاى زائو در نوزاد

امام على عليه السلام : پيامبر خدا فرمود: «رطب ، بايد نخستين چيزى باشد كه زائو مى خورد ؛ چرا كه خداوند متعال به مريم [پس از تولّد مسيح ]فرمود: «وتنه درخت خرما را به سوى خود تكان ده ، بر تو خرماى تازه فرو مى ريزد» » . گفته شد : اى پيامبر خدا! اگر وقتِ رطب نباشد ؟ فرمود : «هفت خرما از خرماى مدينه . اگر نبود ، هفت خرما از خرماى شهرهايتان ؛ چرا كه خداوند عز و جلمى فرمايد : به عزّت و جلال و عظمت و والايى جايگاهم ، سوگند ، زائو ، روز زايمان رطب نمى خورَد ، مگر اين كه فرزند او ، پسر باشد يا دختر ، بردبار خواهد شد

 

منبع: کتاب حکمت نامه کودک نوشته محمد مهدی ری شهری