کد مطلب: 23664 تعداد بازدید: ۴۶۵

حکمت نامه کودک - بخش پنجم

یکشنبه ۱۰ دى ۱۳۹۶
خلاصه کتاب «حکمت نامه کودک» نوشته محمد مهدی ری شهری

پيامدهاى پاكى ولادت

علل الشرائع ـ به نقل از ابو ايّوب انصارى ـ : دوستىِ على را به فرزندان خود عرضه كنيد . هر كس او را دوست داشت ، از شماست و هر كس او را دوست نداشت ، از مادرش بپرسيد او را از كجا آورده است ؛ چرا كه من شنيدم پيامبر خدا به على بن ابى طالب مى فرمود : «تو را دوست نمى دارد ، مگر انسان باايمان ، و تو را دشمن نمى دارد ، مگر منافق يا فرزند زنا يا كسى كه مادرش او را در ناپاكى باردار شده است» .

بركت هاى دعا هنگام آميزش

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آگاه باشيد ، اگر كسى هنگامى كه به همسرش درمى آيد ، بگويد : «به نام خدا ، بارالها! شيطان را از من دور ساز و شيطان را از آنچه روزى ما كرده اى ، دور ساز» و سپس ، در اين [آميزش ]فرزندى ميان آنان مقدّر و يا قطعى شود ، شيطان ، هرگز به او زيان نمى رساند .

 

امام صادق عليه السلام : كسى كه مى خواهد همسرش باردار گردد ، بعد از نماز جمعه ، دو ركعت نماز با ركوع و سجودِ طولانى بخواند و سپس بگويد : «بار الها! همان چيزى را از تو مى خواهم كه زكريا از تو خواست . بار الها! مرا تنها مگذار و تو بهترين وارثى . بار الها! از جانب خودت نسلى پاك به من ببخش . همانا تو شنواى دعايى . بار الها! به نام تو او را بر خود حلال كردم و به عنوان امانت تو ، او را گرفتم .پس اگر در رَحِم او فرزندى تقدير كردى ، او را پسرى مبارك و پاك قرار ده و براى شيطان ، نه شراكتى در او قرار ده ، نه بهره اى.»

 

منبع: کتاب حکمت نامه کودک نوشته محمد مهدی ری شهری