کد مطلب: 23824 تعداد بازدید: ۵۶۲

ارتباط حجاب با عقاید، اخلاق و احکام

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

مساله حجاب یکی از مسایل بحث برانگیز است؛ چرا که صرف نظر از آنچه که به شناخت مصادیق و درک شرایط زمان مربوط است، در بُعد مسائل کلی اسلام نیز به درستی درک نکرده اند واین امر موجب شده که این توهم در افراد به وجود آید که در دین به بانوان ظلم شده است.

برنامه هدایت انسان متناسب با ساختار وجودی او (فطرت) است. فطرتی که تغییر ناپذیر است و در همه افراد عمومیت دارد. این برنامه هدایت (دین) شامل سه بخش عقاید، اخلاق و احکام است.

مساله حجاب با هر سه بخش در ارتباط است. به عقاید مربوط است زیرا اگر زمینه های عقیدتی احکام بیان نشود، نوعا افراد رغبتی برای عمل نمودن به آن نخواهند داشت. به اخلاق ربط دارد چون علاوه بر پوشش ظاهری، یک سری مسائل رفتاری مانندنحوه نشست و برخاست، طرز صحبت کردن و درونیات افراد را دربر می گیرد و ارتباط آن با احکام هم روشن است.

در اینجا باید این نکته را در نظر گرفت که زن و مرد هر چند هر دو دارای روح انسانی هستند و این تفاوت با توجه به تاثیر جسم دارای اصالت است، اما دارای تفاوت های جسمی هستند و این تفاوت با توجه به تاثیر جسم بر روح، موجب تفاوت های روحی و روانی در زن و مرد می شود که باید در ارائه قانون برای ایشان در نظر گرفته شود.

فلسفه پوشش اسلامی را در چهار مورد می توان خلاصه کرد:

- آرامش روانی

- مستحکم نمودن بنیان خانواده

- ثبات اجتماع

- ارزش و احترام زن

 

آرامش روانی

نبود حریم بین زن و مرد و آزادی معاشرت های این دو، آرامش روانی، هیجانات و التهابات جنسی را افزون تر می کندو غریزه جنسی را بصورت یک غریزه اشباع نشده در می آورد. اسلام به قدرت شگرف این غریزه توجه کرده است. باید توجه کنیم که انسان برای رسیدن به کمال، نیازمند دور بودن از آسیب های جسمی، روحی و اجتماعی است.

استحکام بنیان خانواده

طبق ضوابطی که اسلام در زمینه نگاه کردن، صحبت کردن، خندیدن، نشستن و... قرار داده است؛ هر مردی باید تنها به همسر شرعی خود نگاه و توجه کند و مقایسه زن دیگری با همسر خودش را حرام بداند. در جوامعی که این قید وجود ندارد؛ مسلما هر روز کسی پیدا می شود که از همسر خودش صدایش بهتر، لباسش قشنگ تر، هیکلش متناسب تر، خنده اش وسوسه انگیز تر و... باشد.

ثبات اجتماع

حجاب اثری دو طرفه دارد: اینگونه نیست که با رعایت حجاب تنها یک نفر از آسیب اجتماعی مصون بماند؛ بلکه افرادی اطراف او هستند که توسط حجاب او از بسیاری از این معضلات حفظ خواهند شد. در زمینه روابط زن و مرد، میزان اثر پذیری مرد از زن بیشتر است و توان اثر گذاری زن از مرد بیشتر. به واسطه حجاب نه تنها زنان، بلکه مردان نیز حفظ می شوند. شما قضاوت کنید؛ اگر یک مرد در محیط کار خالی از هز گونه محرک باشد بهتر می تواند کار کند یا در محیطی که هر روز با قیافه های مهیج و تحریک کننده رو به رو می شود؟!

بنابراین کشاندن نیروهای تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع؛ نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می کند.

حجاب و پوشش

از آیات حجاب می فهمیم که حجاب، شامل مجموعه ای است که یکی از اجزای آن پوشش است. زن هر اندازه متین تر و با وقار تر و عفیف تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد، بر احترامش افزوده می شود.

 

 

نوشته های مرتبط