کد مطلب: 23825 تعداد بازدید: ۵۳۷

حجاب؛ عفت زن - غیرت مرد

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

مساله پوشیده یا عریان بودن زنان بستگی به عواملی دارد که برخی در بخش نخست زندگی یعنی در خانواده و کنار پدر و مادر و بخشی در کنار همسر تحقق می یابد. جو تربیتی جامعه نیز تاثیر خود را خواهد داشت.گاه به دختران چنین القاء فکری می شود که شخصیت آنان در میزان توانایی جلب نظر جنس مذکر است و به علت نداشتن برخی ظواهر و جاذبه های لازم؛ خود را مورد سرزنش اطرافیان و به خصوص جمع دوستان می بینند و به جهت اثبات شخصیت خود به حرکاتی که مناسب شخصیت یک دختر نیست دست می زنند.

دختری با چنین شخصیت آسیب دیده، حاضر خواهد بود ویژگی های خود را با رنگ ها و مُدهای بی محتوا جلوه گر نماید و حیثیت خود را در معرض نابودی حقیقی قرا دهد. پس تربیت دختران در مهد خانواده بر اساس موازین اسلامی آنان را از این خطر بزرگ مصون می دارد.

دومین امر معتبر در مساله پوشش زنان، غیرت مردان است. عفت و نجابت زن در جنس مذکر به صورت غیرت و حمیت نودار می گردد. این دو منحنی همسو، هر گاه در جامعه بالا روند، هر دو می روند و هر گاه پایین آیند به موازات یکدیگر خواهند بود. تنزل غیرت مردان با بی عفتی زنان همراه بوده است.

نوشته های مرتبط