کد مطلب: 23871 تعداد بازدید: ۴۲۷

نگاه اجمالی به سلطنت محمد رضا

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

 

دوران سلطنت محمد رضا پهلوی را میتوان به سه دوره تقسیم کرد:

-از شروع سلطنت تا خروج نیروهای متفقین از ایران

-از خروج نیروهای متفقین تا 28 مرداد 1332

-از 28 مرداد 1332 تا ترک ایران (26 دیماه 1357)

در دوره اول محمد رضا به نیروهای مسلح انگلیس و آمریکا که در ایران حضور داشتند اتکاء داشت. طی این مدت محمد رضا تلاش می کرد تا طبق قانون اساسی عمل کند و کار بیشتری هم از او بر نمی آمد.

در دوره دوم محمد رضا تغییر اساسی در رفتارش داد و روش حاکمانه به خود گرفت. او یک نخست وزیر مطیع را بیشتر دوست می داشت و به همین جهت رزم آرا را در کنار خود قرار داد. او سیاستمدار خوبی نبود. هم با توده ای ها مخفیانه مربوط بود و هم با انگلیس و آمریکا لاس می زد. این دوران تا سقوط مصدق ادامه داشت و با کودتای زاهدی و آغاز دیکتاتوری مطلقه محمد رضا پایان یافت.

در دوره سوم دوره طولانی دیکتاتوری محمدرضا است. در این دوره دولت و مجلسین ابزار کار او بودند و همه چیز مردم اموالشان، املاکشان و حتی سنت هایشان- وسایلی برای بازی شاه در این میدان بود. او همه چیز را به هم زد،‌طبقات جامعه را نیز به هم ریخت و پس از خود یک اجتماع نابسامان را بر جای گذاشت.

او طرح هایی داشت و مدعی بود با اجرای این طرح ها،‌ایران پنجمین قدرت جهان خواهد شد. این صحبت ها بی اندازه تکرار شد و برایش تبلیغ شد درحالیکه اینهمه تبلیغ نیاز نبود،‌آن هم در مواردی که نتیجه کار از قبل معلوم بود که بد است و بد هم شد!

در این دوران افراد زیادی از روستاها روانه شهرها شدند و تورم شدت یافت و یک اقتصاد بیمار و علیل پایه گذاری شد که نه بر کشاورزی مبتنی بود و نه بر صنعت.