کد مطلب: 23872 تعداد بازدید: ۳۵۹

فرم ظهور انقلاب چگونه بود؟

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

 

در هیچ انقلابی چنین نظمی برای مدت نسبتا طولانی نمی توانسته وجود داشته باشد. انقلابات همیشه ظرف چند روز و با یک عملیات سریع و خشن به پیروزی رسیده اند درحالیکه انقلاب اسلامی ایران با حوصله زیاد و قدم به قدم به پیروزی رسید.

 

در این انقلاب اعمال خشونت آمیز از سوی مردم در حداقل بود و از طریق خسته کردن و فرسوده کردن ارگن های دولتی (اعم از نظامی و غیر نظامی) و دربار و شخص محمدرضا به پیروزی رسید.

 

هیچ انقلابی چنین نبوده و معمولا سازمان دهندگان انقلاب ها طولانی کردن آن را مساوی با عدم موفقیت آن می دانند، ولی انقلاب اسلامی ایران طی حدود 9 ماه روز به روز کوبنده تر شد و مسافت طولانی خود را با موفقیت طی کرد. این اولین نمونه است از چنین فرم انقلاب که مسلما در تاریخ جهان علیرغم اینکه انقلاب های زیادی به ثمر رسیده، نمی تواند نظیر داشته باشد.

 

 

منبع:

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی - خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست - ج1