کد مطلب: 23874 تعداد بازدید: ۷۲۰

بزرگترین هدیه یک رهبر به ملتش چیست؟

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

بزرگترین هدیه ای که یک رهبر به ملتش می تواند بدهد «ایمان به خود» است،‌ یعنی آ‌ن ملت را به خودش مومن کند. یک رهبر ممکن است هدیه ای که به مردمش میدهد،‌ هدیه مادی باشد یعنی یکی از منابع مادی را که دشمن می برده است پس بگیرد و به ملت خودش بدهد یا ممکن است هدیه سیاسی باشد یعنی استقلال سیاسی به ملت خودش بدهد. ممکن است ایمان به رهبر باشد یعنی یک ملت معتقد شود که رهبر ما رهبر خیلی بزرگی است. ولی اینها اینقدر مهم نیست که هدیه ای که یک رهبر به ملتش می دهد این باشد که این ملت را به خودش مومن و معتقد کند که بگوید من نباید زیر بار دشمن بروم،‌زیر بار استبداد بروم، زیر بار استعمار بروم. من از خودم تاریخ دارم. من از خودم فرهنگ دارم. من هیچ احتیاجی ندارم که از غرب الگو بگیرم.

 

 

منبع:

کتاب بیداری اسلامی - شهید مطهری - انتشارات بنیاد بینش مطهر