کد مطلب: 23875 تعداد بازدید: ۳۲۹

وحشت غرب از بیداری اسلامی

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

این حقیقت را باور کنید؛ غرب فقط از یک چیز می ترسد و آن بیداری شرق اسلامی است. اینکه شرق قاسلامی به خود بیاید،‌بیدار شود و من اسلامی خودش (من مسلمان) را کشف کند.

 

اگر کشف کند که در درون من،‌غیر از من بازاری،‌غیر از من کارر،‌ غیر از من دانشجو،‌ غیر از من پزشکُ‌غیر از من مهندس یک من دیگر نهفته است؛‌من مسلمتن  که همینطور که در من نهفته است در رفیق من نهفته است،‌ در آن برادر دیگر و در آن خواهر و در همه مسلمانان نهفته و این معنی همه را در برگرفته است و همه ما یک من هستیم: مسلمان.

 

اگر ملل اسلامی این من را در خودشان کشف کنند و به آن اعتقاد و ایمان پیدا کنند؛ بمب اتم هم از عهده آنان بر نخواهد آمد. و ما باید کوشش خودمان را بیشتر در همین راه به خرج دهیم..

 

چگونه این من را کشف کنیم؟ یکی اینکه با تاریخ خودمان آشنا شویم و دیگر اینکه با ایدپولوژی خودمان،‌ اسلام آشنا شویم.

 

منبع:

کتاب بیداری اسلامی - شهید مطهری - انتشارات بنیاد بینش مطهر