کد مطلب: 23919 تعداد بازدید: ۵۰۷

بیعت گرفتن با زور و تهدید

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

مقاتل ابن عطیه حنفی (متوفی 505 ه.ق) در «الامامة و الاخلافة» ص 160، چاپ بیروت چنین می آورد:

«هنگامی که ابوبکر از مردم با تهدید و شمشیر و زور بیعت گرفت، عمر و قنفذ و جماعتی را به سوی خانه علی و فاطمه فرستاد و عمرهیزم فراهم کرد و در خانه را آتش زد».

 

 شهرستانی (متوفی 548 ه.ق) در «الملل و النحل» جلد اول، صفحه 57، چاپ بیروت چنین می گوید:

 

 «عمر به خانه فاطمه و علی حمله ور شد در حالیکه فریاد می زد: خانه را با اهلش به آتش بکشید و این در حالی بود که کسی جز علی

 و فاطمه و  حسن و حسین علیهما السلام در خانه نبود.»