کد مطلب: 23921 تعداد بازدید: ۳۱۸

پشیمانی ابوبکر

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه جلد دوم:

«ابوبکر گفت: ای کاش! به خانه فاطمه حمله ور نشده بودم و آنجا را به حال خود وا می گذاشتم؛

اگر چه علیه من پیمان جنگ بسته میشد.»