کد مطلب: 24126 تعداد بازدید: ۵۴۸

قاعده مهم تدریج در تبلیغ چیست؟

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
مبلغ در این روش باید از شیوه برخورد یک طبیب با بیمارش استفاده کند.

از جمله روش های موثر در تبلیغ این است که مبلغ خود را دردآشنای مردم احساس کند و در هر جا به مناسبت و حسب نیاز، آگاهی دهد و راهنمایی کند. برخورد او طبیبانه و دلسوزانه باشد، یعنی هم جهت عاطفی و روانی افراد را و هم شیوه تدریج را، که طبیب در ارتباط با بیمار خود به کار می گیرد، رعایت نماید.

اگر بیماری را نزد پزشکی آوردند که پای او شکسته و هم انگشت دست او زخم برداشته و هم ضایعه قلبی دارد؛ طبیب برای حفظ جان مریض و نجات او از مرگ، اول به سراغ معالجه قلب او می رود تا نخست جریان خون را که عامل حیاتی او است برقرار سازد و بعد به سراغ بیماری هایی می رود که نقش مستقیمی در هلاکت بیمار ندارند.

یک مبلغ نیز اگر با گمراه یا گناهکاری برخورد کند که هم انحراف اعتقادی دارد و هم اعمال و رفتار گمراهانه و هم اخلاق و صفات فاسد، نخست باید به سراغ انحراف اعتقادی او برود، که حیات انسانی او را در معرض نابودی قرار می دهد و پس از آن مسایل عملی و اخلاقی او را رسیدگی کند.

قرآن کریم هم در مورد نجات انسان ها، در ابتدا به سراغ اصلاح عقیده و افکار آنها می رود و آن گاه اعمال و اخلاق را تنظیم می نماید. الته در زمینه اخلاق هم همین مساله تدریجی  بودن را رعایت می کند و سلسله مراتب نیز در آنجا رعایت می شود.

    نوشته های مرتبط