کد مطلب: 24154 تعداد بازدید: ۲۶۳

رعایت حقوق انسان ها بر هم

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

حق الناس

وقی می گویند «حق الناس»، بسیاری از ذهن ها سراغ مسایل مادی می رود؛ مثل بدهکاری، کم فروشی، دزدی،.... در حالیکه دامنه این حقوق، گسترده تراز اموال است و بخشی از انها حق الناس های اخلاقی و معنوی است.

باید مواظب باشیم تا از هیچ جانب، مدیون دیگران نشویم و حقوق مادی و اخلاقی دیگران را ضایع نکنیم و اگر از روی غفلت و خطا، چنین کاری از ما سر زده است، حتما جبران کنیم و رضایت آنان را به دست آوریم. همچنان که مال مردم حرمت دارد، آبروی انان هم محترم است و لطمه زدن به آن بدتر و خسارتش جبران ناپذیر تر است و نباید گذاشت کار به آخرت بکشد.

مسلمانی تنها به نماز و روزه و عبادت های فردی نیست بلکه رعایت امور اجتماعی را هم شامل می شود.

تجاوز به حقوق دیگران

اسلام سلسله حقوقی برای افراد قرار داده است که رعایت آنها بر مردم عادی و حتی حکومت ها لازم است؛ مانند: حق استراحت و آسایش و...

هر نوع تجاوز کردن به این حقوق و سلب آزادی و ایجاد مزاحمت برای آسایش دیگران، گناه بوده و مستوجب کیفر اخروی و مجازات دنیوی است. رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند: «از ظلم بپرهیزید که موجب ظلمت ها در روز قیامت می شود.»