کد مطلب: 24391 تعداد بازدید: ۵۹۱

پیام شهید- عمری پشت به تو کرده بودم..!

یکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷
شهید علی سیفی
علی سیفی این طلبه خود ساخته در قسمتی از وصیت نامه خود می گوید:
 
«بارالها.. عمری را پشت به تو کرده بودم که در یک لحظه بسویت برگشتم و آغوش محبتت را به سوی خود، باز دیدم که تا آن لحظه غافل بودم.
بارالها! در طول زندگی ام به این نتیجه رسیدم که خمیشه تو به دنبال بهانه ای بودی که من را ببخشی. ولی با این حال من بنده شیطان بودم و لذت بندگی درگاهت را نچشیده بودم. 
الهی از تو تشکر میکنم که بندگی مرا قبول کردی.
الهی از تو سپاسگذارم که مرا با حسین علیه السلام آشنا کردی و عشق او  را در قبلم جای دادی.»

نوشته های مرتبط