کد مطلب: 24420 تعداد بازدید: ۱۲۴۵

آموزش فقه

سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
فیلم آموزشی کتاب فقه

 

در این مطلب، فیلم آموزشی کتاب « آموزش فقه » (به قلم استاد محمد حسین فلاح زاده ) در اختیار شما مخاطبین گرامی سایت قرار میگیرد. در این کتاب عناوین مختلف احکام مورد آموزش و بررسی قرار گرفته است.

سرفصل‌های کتاب آموزش فقه عبارتند از: شناخت احکام، اجتهاد، تقلید، احتیاط، طهارت، وضوی ارتماسی، شریط وضو، شکیات و مبطلات وضو، غسل، تیمم، طهارت، نجاسات، مطهرات، وقت نماز، لباس نمازگزار، قبله، مکان نمازگزار، اذان و اقامه، واجبات نماز، شکیات نماز، مبطلات نماز، نماز مسافر، نماز قضا، نمازجماعت، نمازجمعه، نماز آیات، نمازهای مستحبی، روزه، مبطلات روزه، قضا و کفاره روزه، اعتکاف، زکات، زکات فطره، خمس، حج، اعمال حج تمتع، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و دفاع، خرید و فروش،‌ شفعه، اجاره، جعاله،‌سرقفلی، قرض، رهن، حواله، ضمانت،‌کفالت، وکالت، حجر، ودیعه، عاریه، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، نذر، عهد، قسم، صدقه، هبه، صلح، کفارات، اشیاء پیدا شده، خوردن و آشامیدن، نگاه و حجاب، ازدواج، طلاق، وقف،‌ وصیت، احکام اموات، ارث، قضاوت و شهادت، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات، احکام برخی گناهان،‌مسائل متفرقه

در این فیلم‌های آموزشی سعی شده است، اکثر این مباحث به صورت کامل مورد آموزش قرار بگیرد. کل کتاب آموزش فقه به سه بخش احکام ۱ و احکام ۲ و احکام ۳ تقسیم شده است و در هر بخش به آموزش‌های تصویری آن پرداخته شده است. برای دانلود و مشاهده فیلم‌ها از لینک‌های موجود در این صفحه استفاده نمایید.

 

فیلم آموزشی کتاب آموزش فقه- بخش اول (آموزش احکام)

شماره جلسه شماره درس عنوان دانلود فیلم جلسه دانلود ضمیمه ۱ دانلود ضمیمه ۲
۰ مقدمه مقدمه دانلود - -
۱ درس اول شناخت احکام دانلود دانلود دانلود
۲ درس دوم اجتهاد دانلود دانلود دانلود
۳ درس سوم تقلید دانلود دانلود دانلود
4 درس چهارم تقليد،احتياط دانلود دانلود دانلود
5 درس پنجم طهارت 1 دانلود دانلود دانلود
6 درس ششم وضوی ارتماسی،جبیره ای دانلود دانلود دانلود
7 درس هفتم شرایط وضو دانلود دانلود دانلود
8 درس هشتم موجبات،شکیات،و مبطلات وضو دانلود دانلود دانلود
9 درس نهم غسل 1 دانلود دانلود -
10 درس دهم غسل 2 دانلود دانلود -
11 درس یازدهم تیمم دانلود دانلود -
12 درس دوازدهم طهارت 2 دانلود دانلود -
13 درس سیزدهم نجاسات دانلود دانلود -
14 درس چهاردهم مطهرات 1 دانلود دانلود -
15 درس پانزدهم مطهرات 2 دانلود دانلود -
16 درس شانزدهم مطهرات 3 دانلود دانلود -
17 درس هفدهم وقت نماز دانلود دانلود -
18 درس هجدهم لباس نمازگزار،قبله دانلود دانلود -
19 درس نونزدهم مکان نماز گزار دانلود دانلود -
20 درس بیستم اذان،اقامه،واجبات نماز دانلود دانلود -

فیلم آموزشی کتاب آموزش فقه- بخش دوم (آموزش احکام)

شماره جلسه شماره درس عنوان دانلود فیلم
۰ مقدمه مقدمه دانلود
۱ درس بیست و یک واجبات نماز ۲ دانلود
2 درس بیست و دو واجبات نماز 3 دانلود
3 درس بیست و سه واجبات نماز 4 دانلود
4 درس بیست و چهار شکیات نماز 1 دانلود
5 درس بیست و پنج و بیست وشش شکیات نماز 2 دانلود
6 درس بیست و هفت مبطلات نماز دانلود
7 درس بیست و هشت نماز مسافر 1 دانلود
8 درس بیست و نه نماز مسافر 2 دانلود
9 درس سی نماز قضا دانلود
10 درس سی و یک نماز جماعت 1 دانلود
11 درس سی و دو نماز جماعت 2 دانلود
12 درس سی و سه نماز جمعه دانلود
13 درس سی و چهار نماز آیات،نماز های مستحب دانلود
14 درس سی و پنچ روزه دانلود
15 درس سی و شش مبطلات روزه دانلود
16 درس سی وهفت و سی و هشت قضا و کفاره ی روزه دانلود
17 درس سی و نه اعتکاف دانلود
18 درس چهل زکات دانلود

نوشته های مرتبط