کد مطلب: 24583 تعداد بازدید: ۵۱۹

کتاب صوتی «دا»

شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بر اساس خاطرات: سیده زهرا حسینی و مشاهداتش از اشغال خرمشهر و پس از آزادی خرمشهر

تاب صوتی «دا» بر اساس خاطرات: سیده زهرا حسینی تالیف: سیده اعظم حسینی«"دا" در زبان كردي به معناي مادر است.
اين كتاب مجموعه خاطرات"سيده زهرا حسيني دختر اين خانواده است که از دوران كودكي اش در عراق و همچنين حوادث روزهای آغاز جنگ
و مشاهداتش از اشغال خرمشهر و پس از آزادی خرمشهر است»

 

 

ردیف

کتاب صوتی « دا »

دانلود حجم (کیلو بایت)
1

قسمت اول

1,487
2 قسمت دوم 6,902
3 قسمت سوم 6,151
4 قسمت چهارم 5,143
5 قسمت پنجم 6,280
6 قسمت ششم 7,213
7 قسمت هفتم 4,187
8 قسمت هشتم 4,585
9 قسمت نهم 4,744
10 قسمت دهم 3,057
11 قسمت یازدهم 5,092
12 قسمت دوازدهم 4,683
13 قسمت سیزدهم 4,426
14 قسمت چهاردهم 5,749
15 قسمت پانزدهم 5,461
16 قسمت شانزدهم 6,160
17 قسمت هفدهم 5,848
18 قسمت هجدهم 5,053
19 قسمت نوزدهم 5,258
20 قسمت بیستم 6,231
21 قسمت بیست و یکم 6,763
22 قسمت بیست و دوم 5,687
23 قسمت بیست و سوم 6,263
24 قسمت بیست و چهارم 6,734
25 قسمت بیست و پنجم 7,130
26 قسمت بیست و ششم 5,738
27 قسمت بیست و هفتم 5,506
28 قسمت بیست و هشتم 6,657
29 قسمت بیست و نهم 6,938
30 قسمت سی ام 7,435

نوشته های مرتبط