کد مطلب: 25015 تعداد بازدید: ۴۸۸

اسناد لانه جاسوسی - طرح نفوذ

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
حداقل دو سناریو وجود دارد که می توان آشوب به پا کرد و منجر به سقوط نهایی انقلاب شد..

نامه زیر که از جمله اسناد لانه جاسوس بوده و خلاصه ای از آن اینجا قرار داده شده، به خوبی طرح نفوذ آمریکا برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد. مطالب و راهکارهای بیان شده در این نامه نشاندهنده سیاست های استعماری آمریکا در مقابل انقلاب اسلامی ایران است. سیاست هایی که از آن زمان تا کنون تغییری نکرده و بر پایه همان استرانژی قدیمی دشمنی آمریکا و استعمار هویت فرهنگی، استقلال و آزادی ایران اسلامی طرح ریزی شده است. حربه نفوذ در سران دولتی و قشرهای تاثیر گذار بر توده مردم و استفاده از رسانه ها برای تاثیر گذاری بیشتر؛ همچنین ایجاد آشوب و اختلاف داخلی نیز از جمله حربه های آمریکا برای فروپاشی انقلاب اسلامی است. آنان در نظر دارند که این اختلافات در نهایت منجر به رکود اقتصادی و نا امیدی مردم از حکومت اسلامی شده و زمینه را برای حضور آنان در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران فراهم آورد. در این شرایط علاوه بر بصیرت مردم، انتظار می رود حداقل مدیران دولتی و نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، با تجربه ای که از حضور و یا بهتر بگوییم نفوذ آمریکا در ایران داشته اند؛ بیشتر در سیاست گذاری ها و اقدامات خود تامل داشته باشند. تجربه ای که در برجام و رابطه دوباره با آمریکا داشتیم میتواند درس عبرتی باشد برای مسئولینی که بی توجه به خط قرمز های تذکر داده شده در رهنمودهای رهبری، دست دوستی با دشمن می دهند. 

این یک نمونه از خروارها تئوری توطئه آمریکایی است..

 

موضوع: راهکارهایی برای تضمین منافع آمریکا در ایران

نامه ای از سفارت آمریکا در تهران

به دفتر روابط بین المللی آمریکا

 

احتمالا برای شما هم مفید باشد که بدانیم کجا هستیم و مروری داشته باشیم بر کارهایی که باید در شش ماه آتی انجام دهید تا منافع آمریکا در ایران تضمین گردد.

انقلابی که در فوریه گذشته پیروز گردید؛ عصیانی بود بر علیه تبعیض ها و غربزدگی بنابراین لازم است در راه برقراری ارتباط با ایرانیان ذی نفوذ برای بالا بردن میزان منافع آمریکا این مساله را دائما در مد نظر داشته باشیم.

بافت نفوذ تدریجی: یک تحلیل خوب از بافت نفوذ در جامعه ای که دستخوش انقلاب شده گروهی از «طرد شدگان» زخم خورده ای را نشان می دهد که در حاشیه این بافت قرار می گیرند. ولی تا زمانی که بنیادگرایان اسلامی از حمایت همه جانبه توده های مردمی برخوردار باشند، هیچ یک از این «طرد شدگان» حرکتی در جهت به دست گرفتن قدرت انجام نخواهند داد. این مخالفین خاموش چنین حساب می کنند که عدم توانایی ملاها در اداره جامعه در جهان قرن بیستم به آن ها فرصت خواهد داد که قدرت را به دست گیرند.

حداقل دو سناریو وجود دارد که می توان آشوب به پا کرد و منجر به سقوط نهایی آنان شد: نیروهای رو به تفرق ناشی از نارضایتی های نژادی و منطقه ای، که اگر به نح بدی با آنها معامله شود، می تواند سبب بسته شدن حوزه های نفتی و رکود در اقتصاد سنتی شده و یا ناسیونالیزم یا ملی گرایان انقلابی آنقدر بی اثر شود که توده های مردم از عدم استعداد و توانایی رهبران اسلامی خود ناراضی و نا امید شوند.

همچنین ایجاد اختلاف.. نیز می تواند منجر به بروز نارضایتی عمومی و یا خشونت شده و سبب به وجود آمدن همان دوره های 40 روزه شهادت طلبی شود که منتهی به سقوط شاه گردید.

مستمعین هدف: در صورتی که تحلیل مزبور تصویر دقیقی را از بافت نفوذ در ایران بعد از انقلاب  ارائه کرده باشد، مستمعین مورد نظر دفتر روابط بین الملل آمریکا در تئوری عبارت خواهند بود از: روحانیون، سیاستمداران مادیگرا که سازمان های دولتی و نیمه دولتی را در اختیار دارند، رهبران گروه های شبه نظامی، رهبران سنتی و نیروهای مسلح، مدیران و تکنسین های غرب زده، سیاستمداران لیبرال، رهبران چی های تندرو، رهبران نژادی و منطقه ای، دانشجویان و معلمانف افراد موجود در رسانه های گروهی که بر تمام این گروه ها تاثیر می بخشند و بالاخره توده مردم.

موفقیت های دفتر روابط بین الملل آمریکا: ما مایوس نشده و دست از کار نکشیده ایم. بر عکس، فرصت های زیادی برای انجام اقدامات مفید پیش می آید که ما با منابع کاهش یافته و تشکیلاتی که بخشی از آن تجدید سازمان پیدا کرده قادریم به راحتی از آنها بهره برداری کنیم..

علاوه بر این معتقدم بهتر است خطرات موجود را قبول کنیم و با روحانیون اسلامی و چپ گراها وارد مذاکره ای سازنده شویم.. بنابراین بهتر است که گفته شود در دراز مدت به نفع آمریکا است که.. مشخص نگردد که ما سیاست ها و اقداماتی در دست داریم که با منافع و نظریاتمان مغایرت دارد.

 

 

 

پی نوشت:

دخالت های امریکا در ایران به روایت اسناد لانه جاسوسی – چاپ اول، پاییز 1380

- متن کامل اسکن شده اسناد لانه جاسوسی