کد مطلب: 25028 تعداد بازدید: ۴۵۴

رابطه ابر قدرت ها؛ رابطه گرگ و بره!

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

امام خمینی (ره): «شما تصور نکنید این ها برای ما و برای صلاح ما یک قدم بردارند. هر که این را تصور بکند این جاهل است که این ها بخواهند ممالک شرق یک قدم رو به ترقی بروند! این ها نمی خواهد. ممالک شرق باید فکر خودشان باشند، نسیان کنند غرب را. و خودشان مشغول بشوند به اصلاح حالشان. اگر ما می توانستیم که به کلی منقط بشویم از اینها، به صلاحمان بود.

خیال نکنید که روابط ما با آمریکا یک چیزی است که برای ما یک صلاحی دارد. این مثل رابطه بره با گرگ است! رابطه بره با گرگ، رابطه صلاحمندی برای بره نیست، اینها می خواهند از ما بدوشند، این ها نمی خواهند به ما چیزی بدهند.»

 

ضرورت بیداری از خواب غفلت

امام خمینی (ره): «این افکار افکاری است که مملکت ما را دارد به تباهی می کشد که همه چیز ما باید از آنجا بیایدو همه چیز ما باید وابسته به آنجا باشد. حالا چون همه چیز ما از آنجا است پس باید فرهنگ ما هم از آنجا باشد! آقا، بدانید که اینها برای ما هیچ صلاحی نمی خواهند. اینها کوشش می کنند ما افرادی بار بیایید غربزده و برای آنها کار بکنیم.»

 

 

پی نوشت:

- سخنرانی 4 آبان 58 - صحیفه  ج 10

سایت جامع امام خمینی (ره) – مطالعه آنلاین صحیفه امام خمینی (ره)

نوشته های مرتبط