کد مطلب: 27348 تعداد بازدید: ۲۹۷

مذاکره با آمریکا؛ آری یا نه؟!

سه شنبه ۱۷ دى ۱۳۹۸
آقای مشکی منتقد عدم رابطه با آمریکا: «..چرا استراتژی انقلاب اسلامی عدم ارتباط با آمریکا است؟»

چهارشنبه 98/9/27 کرسی آزاد اندیشی با موضوع «مذاکره با آمریکا؛ آری یا نه؟!» با مشارکت حوزه های علمیه الغدیر خواهران (تهران) و حضرت معصومه (س) در این مدرسه علمیه برگزار گردید.

در این نشست به موضوع مذاکره با آمریکا با رویکرد مبانی فقهی – قرآنی و تطبیق با شرایط فعلی نگاه شده و مورد بررسی قرار گرفت.

اساتید مدعو در این کرسی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی (استاد داور بحث)، حجت الاسلام اکرمی (استاد منتقد) و جناب دکتر مشکی (استاد ارائه دهنده بحث) بودند.

حجت الاسلام و المسلمین علوی ضمن ارائه تعریفی از واژگان آمریکا و کفار به انواع مذاکره از حیث شروط (بدون شرط، بدون پیش فرض) اشاره نمودند و نوع دیگری از مذاکره را مطرح کردند: «نوی دیگری از مذاکره وجود دارد و آن مذاکره بالادستانه، مذاکره زیردستانه و مذاکره مساوی است. طرف مذاکره می تواند فرد، گروه و دولت باشد و انواع دولت ها به توحیدی و غیر توحیدی از نظر کفر و شرک، فتنه و حرب با کشورهای اسلامی تقسیم می شوند.»

آقای دکتر مشکی در ادامه موضوع را از باب مبانی انقلاب اسلامی مطرح نمود. بر مبنای اعتقاد وی هر جریانی بر اساس مبانی خاصی شکل می گیرد. وی گفت: «به بیان دیگر، شکل گیری هر نهضتی بر اساس مبانی فکری خاص است و آن نظام فکری است که تشکیل حکومت می دهد. »

وی همچنین افزود: «بعد از شکل گیری حکومت برای همگان این سوال پیش می آید که این مبانی چیست؟ رابطه حکومت تشکیل شده با این مبانی چه میزان است؟ برخی پس از شکل گیری حکومت متوجه مبانی می شوند و با آن موافقت می کنند و یا اینکه با ااطلاع از مبانی نمی توانند تطبیق درستی با نظام تشکیل شده بدهند، لذا واکنش ها و مخالفت ها بروز می کند. امام خمینی بر اساس مبانی فقهی – قرآنی رابطه با آمریکا را به رابطه گرگ و میش تعبیر کردند.»

آقای مشکی در ادامه ابراز داشت: «امروزه این سوال مطرح است که چرا با آمریکا رابطه نداریم؟ چرا استراتژی انقلاب اسلامی عدم ارتباط با آمریکا است؟ امروزه از مذاکره به عنوان یک تاکتیک استفاده می شود و اصل بر عدم رابطه است و این تاکتیک در پی رسیدن به اهداف عالی انقلاب شکل گرفته است.»

در خاتمه آقای اکرمی در نقد موضوع عدم رابطه با آمریکا از سه دیدگاه نام بردند و اشاره کردند به نظر امام خمینی پیرامون متهجرین که آفتی بزرگ در میان مومنین هستند و یک عده هم افراد غرب زده که نگاهشان معطوف به غرب است و عده ای هم نه دیدگاه متحجری دارند و نه دیدگاه غربی و به نوعی موضوع رابطه با آمریکا را معطوف به این سه دیدگاه دانستند.