تعداد بازدید: ۱۵۶
  • دوره اول کارگاه آموزشی «مهارت های تدریس» ویژه اساتید مدارس علمیه خواهران تهران - تابستان 1396 - حجت الاسلام و المسلمین موسوی نسب
  • دوره اول کارگاه آموزشی «مهارت های تدریس» ویژه اساتید مدارس علمیه خواهران تهران - تابستان 1396 - حجت الاسلام و المسلمین موسوی نسب
  • دوره اول کارگاه آموزشی «مهارت های تدریس» ویژه اساتید مدارس علمیه خواهران تهران - حجت الاسلام و المسلمین بناری
  • دوره اول کارگاه آموزشی «مهارت های تدریس» ویژه اساتید مدارس علمیه خواهران تهران - تابستان 1396 - حجت الاسلام و المسلمین بناری
  • دوره اول کارگاه آموزشی «مهارت های تدریس» ویژه اساتید مدارس علمیه خواهران تهران - تابستان 1396 - حجت الاسلام و المسلمین رزاقی
  • دوره دوم کارگاه آموزشی «مهارت های تدریس» ویژه اساتید مدارس علمیه خواهران تهران - تابستان 1396 - حجت الاسلام و المسلمین موسوی نسب