کد مطلب: 16803 تعداد بازدید: ۸۲۵

نشست اخلاقی با حضور آیت الله قائم مقامی

نشست اخلاقی با حضور آیت الله قائم مقامی مدرس حوزه دانشگاه

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۱:۱۳
آیت الله قائم مقامی مدرس حوزه و دانشگاه گفت: « اعتقاد به خدا مقام بالایی است اما مقام و مرحله کامل نیست.»
در روز یکشنبه 93/12/10 و به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه، مدرسه علمیه الغدیرخواهران تهران اقدام به برگزاری نشستی با عنوان «سلوک اخلاقی» با حضور مدرس حوزه و دانشگاه،  آیت الله قائم مقامی نمود.
وی پس از ارائه تعریفی از عرفان نظری و عملی به بیان شرحی از انواع اعتقاد پرداخته و گفت: «اعتقاد یعنی من بدون اینکه مشاهده ای داشته باشم وقتی به یکی از امور دینی و اعتقادی رسیدم، عقل ن بگوید که این از یک منبع مورد اطمینان صادر شده و پس از آن من قلبم اعتقاد و باور به آن پیدا می کند. به این می گویند مرحله اعتقاد نظری.»
آیت الله قائم مقامی افزود:«اعتقاد به خدا مقام بالایی است اما مقام و مرحله کامل نیست. باید انسان به دنبال مراحل بالاتر قرب باشد.»
وی در بیان اینکه چگونه می توان به مرحله شهود رسید د رادامه افزود:«تمام حقایق که به انسان وعده داده شده اگر انسان شهود داشته باشد در همین دنیا می تواند ببیند و اگر یک حقیقتی مشاهده شد به تفصیل دیده می شود. به عبارت دیگر انسان به معرفتی که می رسد یک معرفت و شناخت باز و جزئی است.»
این مدرس حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد:« عمل انسان ک حرکت و سیر است. برای رسید به امور لذت بخش، شناخت و شهودش بستگی به آن دارد که ما به سمت آن حرکت کنیم اما در مورد امور منفی مانند جهنم، شناختش بستگی دارد که ما از آن بگریزیم. فراق از آن همان کسب معرفت نسبت به آن است. به میزانی که انسان ترک می کند گناه را به همان میزان هم می تواند درک کند که دوزخ چیست و شهود هم پیدا می کند.»
وی ادامه داد:«اعتقادات انسان باید در هر دو مرحله اصول و فروع دین باشد و بعد مرحله سیر و سلوک و عمل از راه می رسد. در نتیجه آن حقایق عالم و احکام برای او منکشف می شود.»
آیت الله قائم مقامی استاد حزه و دانشگاه در خاتمه سخنان خود گفت:« انسان عارف سالک حقایق اصولی را از نزدیک مشاهده می کند و در حقایق فروعی هم اگر انسان اهل سلوک باشد توفیق پیدا می کند که دلیل و حکمت دستورات را ببیند. اما کمال مطلوب نهای بالاتر از این حرف ها است و آن این است که انسان می بیند که چرا باید اعمال عبادی را انجام دهد. به عبارت دیگر دلیل و حکمت دستور شهود می شود و این مقامم انسان عارف کامل است.»