کد مطلب: 49144 تعداد بازدید: ۶۵۸

مدرسه علمیه الغدیر

پاسخ مقتدرانه به رفتارهای خصمانه آمریکا

شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۰:۵۳
علت رفتارهای خصمانه آمریکا و چگونگی برخورد با آن در بیان مقام معظم رهبری