کد مطلب: 62942 تعداد بازدید: ۸۴۷

مدرسه علمیه الغدیر

جواب کار فرهنگی باطل، کار فرهنگی حق است!

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۲:۲۹
باید طلبگی کار کنیم...

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی):

«باید مساله فرهنگ را با کلیتش، مسال اول این کشور به حساب آورد.»

«امروز هیچکس نمی تواند انکار کند که فوری ترین هدف دشمنان جمهوری اسلامی، تسخیر پایگاه های فرهنگی کشور است. »

«در عرصه فرهنگ، بنده به معنای واقعی کلمه، احساس نگرانی می کنم و حقیقتا دغدغه دارم. این دغدغه از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن، گاهی ممکن است نصفه شب هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرع کند.»

«جواب کار فرهنگی باطل، کار فرهنگی حق است.»

«باید طلبگی کار کنیم، باید فقیرانه کار کنیم. نه اینکه پول نخواهید، نه اینکه امکانات نخواهد، نه اینکه دنبالش نروید. چرا بروید، اما اگر نشد، ره چنان رو که رهروان رفتند، یعنی با همان کمبود و فقر.»

«وجدان کار یعنی اینکه اگر کاری بر عهده گرفتیم و انجام آن را تعهد کردیم - چه کار برای شخص خودمان یا خانواده خودمان، جهت نان درآوردن باشد و چه کاری اجتماعی و مردمی مربوط به دیگران باشد؛ مثل امور مهم اجتماعی و مسئولیت های کشوری - ان را خوب و کامل و دقیق انجام دهیم. به تعبیر معروف، برای آن کار سنگ تمام بگذاریم.»

 

- گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با فعالیت در عرصه فرهنگی